Przetarg nieograniczony nr 14/2023

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców dla n/w prac:

  1. Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż podzielników kosztów,
  2. Usługa corocznego, indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w lokalach, w oparciu o wskazania nagrzejnikowych podzielników kosztów, w budynkach wielolokalowych określonych w SIWZ, pozostających w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wymagany terminy realizacji zamówienia: do 15 września 2023 r.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 01 czerwca 2023 r. do godziny 08.30.

Wymagane wadium – 4 000,00 złotych

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 czerwca 2023 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiającego, w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Druk oferty cenowej 2023 (14-2023 podzielniki)
Formularz danych Oferenta oraz Oświadczenie RODO (14-2023)
Załącznik nr 2 do specyfikacji (14-2023 podzielniki)