Przetarg nieograniczony nr 16/2024

13 czerwca 2024 | Przetargi

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców zadania:

  • wymiana dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych-wielorodzinnych w budynkach w Bydgoszczy.
    Biziela 16 kl.1,Biziela 24 kl.1,Karpacka 56 kl.3,Konopnickiej 22 kl.1,
    Korczaka 6,Nowodworska 6 kl.2,Okrzei 2,Ugory 3 kl.3,Ujejskiego 64 kl.2

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: mbuko@bsm.bydgoszcz.pl

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 30.07.2024 r. do godziny 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2024r r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 16-2024 Wymiana dźwigów osobowych
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 16_2024
Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 – Formularz oferty Biziela 16 kl.1
Załącznik nr 4- Formularz oferty Biziela 24 kl.1
Załącznik nr 5 – Formularz oferty Karpacka 56 kl..3
Załącznik nr 6-Formularz oferty Konopnickiej 22 kl.1
Załącznik nr 7 – Formularz oferty Korczaka 6
Załącznik nr 8-Formularz oferty Nowodworska 6 kl.2
Załącznik nr 9 – Formularz oferty Korczaka 6
Załącznik nr 10 – Formularz oferty Ugory 3 kl.3
Załącznik nr 11 – Formularz oferty Ujejskiego 64 kl.2
Załącznik nr 12- wzór umowy

Pozostałe przetargi