Przetarg nieograniczony nr 7/2023

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców

próby szczelności instalacji gazowych w 20 budynkach mieszkalnych

>>specyfikacja istotnych warunków zamówienia<<

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12 do dnia 30 marca 2023 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert odbędzie się w Sali Posiedzeń (I-sze piętro) w dniu 30 marca 2023 r. o godzinie 9:00.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.