Przetarg nieograniczony nr 8/2021

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców wymiany grzejników w pomieszczeniach części wspólnych 11 budynków mieszkalnych na Osiedlu Błonie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 10 maja 2021 r. do godziny 830.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2021 r. o godzinie 900 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w częściach

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania:
Specyfikacja dla przetargu nr 8-2021 – Wymiana grzejników w częściach wspólnych (GB)
Wadium-zabezpieczenie-terminy-gwarancje (8-2021)
Formularz danych Oferenta oraz Oświadczenie RODO
Gałczyńskiego 12 – wymiana grzejników w częściach wspólnych budynku
Gałczyńskiego 14 – wymiana grzejników w częściach wspólnych budynku
Kasprzaka 2 – wymiana grzejników w częściach wspólnych budynku
Kasprzaka 10 – wymiana grzejników w częściach wspólnych budynku
Morcinka 8 – wymiana grzejników w częściach wspólnych budynku
Stawowa 49 – wymiana grzejników w częściach wspólnych budynku
Stawowa 51 – wymiana grzejników w częściach wspólnych budynku
Waryńskiego 2 – wymiana grzejników w częściach wspólnych budynku
Waryńskiego 4 – wymiana grzejników w częściach wspólnych budynku
Waryńskiego 24 – wymiana grzejników w częściach wspólnych budynku
Wysoka 27 – wymiana grzejników w częściach wspólnych budynku