Starania Spółdzielni – uwieńczone dużym sukcesem!

       Informujemy Państwa, iż w dniu 20.12.2017r. został zatwierdzony dla Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Certyfikat Jakości zgodny z normą ISO PN-EN 9001:2015. Certyfikat ten wg znowelizowanej normy uzyskaliśmy jako pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w Bydgoszczy na okres do dnia 26.02.2019r.

Wcześniej w dniach: 09 i 10.11.2017r. przedstawiciel firmy certyfikującej ISOQAR CEE przeprowadził audit certyfikujący na zgodność działań Bydgoskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  z zaktualizowaną normą  ISO PN-EN 9001:2015. Audit ten potwierdził, że Spółdzielnia utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami zaktualizowanej normy, gdyż przedstawiła przekonywujące dowody skutecznego funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia tego systemu.