Uroczystość na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy

(w 102- gą rocznicę powrotu Miasta do Macierzy)

      Pomimo pandemii również i w tym roku, w dniu 20 stycznia br. na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy przy ul. Gen. Grzmota- Skotnickiego na Osiedlu Wzgórze Wolności, miała miejsce skromna uroczystość o charakterze patriotycznym. Złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze na tej honorowej nekropolii naszego miasta, na której złożone są szczątki bydgoskich patriotów.

Podniosłą atmosferę powagi i patriotyzmu zapewniła ponownie asysta wojskowa.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Władz oraz  Instytucji Bydgoszczy ,
w tym:
         – Wojewody Bydgoskiego
         – Prezydenta Bydgoszczy,  
         – Rady Miasta,
         – IPN Oddział Bydgoszcz,

     Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentowali: Przewodniczący Spółdzielczej Rady Osiedla WW – Andrzej Drelak, Prezes Zarządu Spółdzielni – Tadeusz Stańczak, Kierownik Administracji Osiedla Wzgórze Wolności – Arleta Szacho-Głuchowicz.
Tradycyjnie obecni byli reprezentanci harcerzy oraz Rady Osiedla Wzgórze Wolności.
      Uroczystość ta odbyła się w 102-gą  rocznicę powrotu Bydgoszczy do macierzy, gdyż jest to okazja by oddać hołd tym poległym Bydgoszczanom, którzy walczyli o  niepodległość miasta i jego rozwój, a za tę patriotyczną postawę – ponieśli największą ofiarę –  utracili życie, najczęściej  poprzez egzekucje w pierwszym okresie II -giej wojny światowej.