Walne Zgromadzenie Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2023 rok.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w III częściach w następujących terminach:

  • I część Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2023 r. obejmuje członków posiadających prawa do lokali oraz członków posiadających prawo do garażu murowanego w granicach osiedli mieszkaniowych: Błonie i Śródmieście.
  • II część Walnego Zgromadzenia w dniu 29.05.2023 r. obejmuje członków posiadających prawa do lokali oraz członków posiadających prawo do garażu murowanego w granicach osiedli mieszkaniowych: Szwederowo i Górzyskowo.
  • III część Walnego Zgromadzenia w dniu 05.06.2023 r. obejmuje członków posiadających prawa do lokali oraz członków posiadających prawo do garażu murowanego w granicach osiedla mieszkaniowego Wzgórze Wolności.

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 1700 w Dom Kultury ORION przy
ulicy 16-ego Pułku Ułanów Wlkp. 1 w Bydgoszczy.

Informujemy, że dla Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dostęp do materiałów związanych z Walnym Zgromadzeniu możliwy jest po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej w zakładce e-BOK.

Porządek obrad oraz informacje na temat uczestnictwa w zebraniach i dokumentacji znajdują się w ZAWIADOMIENIU.