Zatrudnimy

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracownika  na stanowisko:
Specjalista ogólnobudowlany
w wymiarze pełnego etatu

 1. Kandydat posiadać powinien:
 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe odpowiednie dla zajmowanego stanowiska,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi,
 • mile widziane uprawnienia budowlane z zakresu kierowania robotami budowlanymi lub dokumenty potwierdzające rozpoczęcie procedury ich uzyskania,
 1. Pożądana praktyczna znajomość:
 • zasad kosztorysowania,
 • sprawdzania kosztorysów powykonawczych ze zrealizowanych remontów,
 • umiejętność prowadzenia i dokumentowania prac remontowych,
 • znajomość zagadnień utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Prosimy o dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe.

>>Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach prowadzonej rekrutacji<<

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, 85-236 Bydgoszcz, przesyłać pocztą lub na adres e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl