Zatrudnimy

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracownika  na stanowisko:
Specjalista ogólnobudowlany w wymiarze pełnego etatu

Kandydat posiadać powinien:
– wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,
– kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze obiektów budowlanych, w tym w zakresie przeglądów technicznych i remontów.

Pożądana praktyczna znajomość:
– znajomość zagadnień utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych,
– zasad kosztorysowania,
– zasad zlecania i rozliczania zrealizowanych remontów,
– umiejętność prowadzenia i dokumentowania prac remontowych,
– łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi,
– umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi,
– obsługi systemów informatycznych np. MS OFFICE, RODOS, NORMA itp.

Szczególnie ważnym atutem byłyby uprawnienia budowlane z zakresu kierowania robotami budowlanymi. (także rozpoczęte procedury uzyskiwania uprawnień budowlanych).

Na stanowisku specjalisty do spraw ogólnobudowlanych oferujemy ciekawą pracę związaną z eksploatacją zasobów mieszkaniowych ( pod okiem doświadczonych specjalistów), także tych pochodzących z XIX w., a w przypadku prowadzenia przez Spółdzielnię nowych inwestycji, także udział w nadzorze inwestorskim.

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako przedsiębiorstwo z ponad 130 – letnią tradycją oferuje swoim pracownikom stabilne zatrudnienie oraz pakiet świadczeń socjalnych przewidzianych w obowiązującym w BSM układzie zbiorowym pracy.

Prosimy o dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, 85-236 Bydgoszcz, przesyłać pocztą lub na adres e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl

>>Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach prowadzonej rekrutacji<<