Zatrudnimy

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12
poszukuje pracownika  na stanowisko:
konserwator – hydraulik

  1. Oferta powinna zawierać:
  • list motywacyjny,
  • CV,
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
  1. Kandydat powinien posiadać:
  • wykształcenie minimum zawodowe,
  • umiejętności z zakresu obsługi instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania oraz instalacji wod.- kan w budynkach wielorodzinnych.
  • doświadczenie min. 3 lata na podobnym stanowisku,
  • dobry stan zdrowia.
  • prawo jazdy kat. B

Prosimy o dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe.

>>Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach prowadzonej rekrutacji<<

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, 85-236 Bydgoszcz, przesyłać pocztą lub na adres e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl