Zatrudnimy

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracownika  na stanowisko:  Specjalista ogólnobudowlany.

 1. Oferta powinna zawierać:
  –    list motywacyjny
  –    CV
  –    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  –    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
 1. Kandydat posiadać powinien:
  –   
  wykształcenie wyższe lub średnie techniczne odpowiednie dla zajmowanego        stanowiska,
  –   udokumentowany staż pracy minimum 3 lata,
 1. Mile widziane
  – uprawnienia budowlane z zakresu kierowania robotami budowlanymi lub dokumenty potwierdzające rozpoczęcie procedury ich uzyskania,
 1. Pożądana praktyczna znajomość:
  –   
  zasad kosztorysowania,
  –   sprawdzania kosztorysów powykonawczych ze zrealizowanych remontów,
  –   umiejętność prowadzenia i dokumentowania prac remontowych,
  –   znajomość zagadnień utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych,
  –   łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Prosimy o dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe.

>>Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach prowadzonej rekrutacji<<

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, 85-236 Bydgoszcz, przesyłać pocztą lub na adres e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl