Zatrudnimy

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracownika  na stanowisko:
Technik – Administrator
w wymiarze pełnego etatu

Kandydat posiadać powinien:

  • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe – także innych specjalności,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

wskazane umiejętności:

  • doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami mieszkaniowymi,
  • aktywność i zaangażowanie w obsłudze bieżącej nieruchomości,
  • kierowanie niewielką grupą pracowniczą – zespołem podwładnych sprzątaczek,
  • utrzymywanie poprawnych relacji z mieszkańcami i kontrahentami

dodatkowym atutem będą:

  • szkolenia, kursy, certyfikaty w zakresie administrowania nieruchomościami,
  • uprawnienia budowlane.

Prosimy o dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe.

>>Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach prowadzonej rekrutacji<<

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, 85-236 Bydgoszcz, przesyłać pocztą lub na adres e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl