Zatrudnimy

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracownika  na stanowisko:  Kierownik Administracji Osiedla

1. Kandydat posiadać powinien:
– wykształcenie wyższe (techniczne, prawnicze lub ekonomiczne) odpowiednie dla zajmowanego stanowiska, z udokumentowanym stażem pracy minimum 7 lat, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
– umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
– zdolności interpersonalne,
– umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi,
– preferowane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, w tym w zakresie eksploatacji obiektów budowlanych,.

2. Oferta powinna zawierać:
– list motywacyjny,
– CV,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
– podpisana zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, 85-236 Bydgoszcz, przesyłać pocztą lub na adres e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl

>>Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach prowadzonej rekrutacji<<