Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
kadencji 2019 – 2022

Nazwisko i imię Osiedle Funkcja
Bartowski Józef Błonie  
Bejgerowska Alicja Śródmieście  
Brachowski Marcin Szwederowo  
Deja Jan Wzgórze Wolności  
Drelak Andrzej Wzgórze Wolności  
Hernet Mirosław Wzgórze Wolności  
Kloska Jadwiga Górzyskowo  
Korniluk Mirosława Szwederowo  
Koziński Kazimierz Wzgórze Wolności Z-ca Przewodniczącego RN
Kufel Marzena Błonie  
Pietrzyk Halina Błonie  
Pruski Janusz Szwederowo Przewodniczący RN
Przybył Teresa Błonie Sekretarz RN
Sitko Irena Szwederowo  
Skalski Wojciech Górzyskowo  
Żelaśkiewicz Anna Śródmieście  

Prezydium Rady Nadzorczej BSM:

 1. Pruski Janusz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Koziński Kazimierz – Z-ca Przewodniczącego RN,
 3. Przybył Teresa – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 4. Skalski Wojciech – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 5. Drelak Andrzej – Przewodniczący Komisji GZM,
 6. Kloska Jadwiga – Przewodnicząca Komisji ds. Działalności Społecznej
                                 i Kulturalnej.

Komisje Stałe Rady Nadzorczej

I. Komisja Rewizyjna:

 1. Skalski Wojciech – przewodniczący
 2. Bartowski Józef – członek
 3. Bejgerowska Alicja – członek
 4. Hernet Mirosław – członek
 5. Koziński Kazimierz – członek

II. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

 1. Drelak Andrzej – przewodniczący
 2. Korlniluk Mirosława – członek
 3. Pietrzyk Halina – członek
 4. Przybył Teresa – członek
 5. Żelaśkiewicz Anna – członek

III. Komisja ds. Działalności Społecznej i Kulturalnej:

 1. Kloska Jadwiga – przewodnicząca
 2. Brachowski Marcin – członek 
 3. Deja Jan – członek
 4. Kufel Marzena – członek
 5. Sitko Irena – członek