Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

kadencji 2023 – 2026

Nazwisko i imię Osiedle Funkcja
Maciej Andrysiewicz Błonie  
Józef Bartowski Błonie  
Tadeusz Bejgerowski Śródmieście  
Jan Deja Wzgórze Wolności  
Marian Dombrowski Szwederowo Przewodniczący RN
Anna Gerth Śródmieście Sekretarz  RN
Aleksandra Janus Szwederowo  
Jadwiga Kloska Górzyskowo  
Krzysztof Kołodziejczyk Błonie  
Kazimierz Koziński Wzgórze Wolności  
Grzegorz Kubacki Górzyskowo  
Roman Matthews Wzgórze Wolności  
Halina Pietrzyk Błonie  
Janusz Pruski Szwederowo Z-ca Przewodniczącego
Danuta Rybarczyk Wzgórze Wolności  
Wiesława Świątek- Grajewska Szwederowo  

Prezydium Rady Nadzorczej BSM:

 1. Marian Dombrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Janusz Pruski – Z-ca Przewodniczącego  Rady Nadzorczej,
 3. Anna Gerth – Sekretarz  Rady Nadzorczej,
 4. Tadeusz Bejgerowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 5. Kazimierz Koziński – Przewodniczący Komisji GZM,
 6. Jadwiga Kloska – Przewodnicząca Komisji ds. Działalności Społecznej i Kulturalnej.

Komisje Stałe Rady Nadzorczej

I. Komisja Rewizyjna:

 1. Tadeusz Bejgerowski – przewodniczący,
 2. Roman Matthews – członek,
 3. Krzysztof Kołodziejczyk – członek,
 4. Anna Gerth – członek.

II. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

 1. Kazimierz Koziński – przewodniczący,
 2. Józef Bartowski – członek,
 3. Aleksandra Janus – członek,
 4. Grzegorz Kubacki – członek,
 5. Halina Pietrzyk – członek,
 6. Danuta Rybarczyk – członek.

III. Komisja ds. Działalności Społecznej i Kulturalnej:

 1. Jadwiga Kloska –  przewodnicząca,
 2. Maciej Andrysiewicz – członek,
 3. Jan Deja – członek,
 4. Wiesława Świątek- Grajewska – członek.