Polityka plików cookie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1 DEFINICJE

 • Portal – portal internetowy działający pod adresem bsm.bydgoszcz.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa, prowadząca działalność pod adresem: Grunwaldzka, 12, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 554-031-22-08, REGON: 000483352, KRS: 0000115623, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§  2 RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne (niezbędne) – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Administratora Portalu:
 1. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Portal podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Portal do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 3. Cookies uwierzytelniające – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Portal podczas jednej sesji logowania się danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych (YouTube, Google, Google Maps, Google Ads, Microsoft itp.) – sesyjne, reklamowe, funkcjonalne, wydajnościowe, analityczne i inne.

§ 3 PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016.

W zakresie plików cookie wewnętrznych (niezbędnych) – art. 6 ust. 1 lit f – prawnie uzasadniony interes administratora.

W zakresie plików cookie zewnętrznych – art. 6 ust. 1 lit a – zgoda użytkownika.

§ 4 BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Portalu (YouTube, Google, Google Maps, Google Ads, Microsoft itp.) Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Portalu– Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Portalu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Portalu.
 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w EBOK BSM
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowania użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Dane analityczne – Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych analitycznych w celu wyświetlania reklam. Dane te zbierane są poprzez Portal wyłącznie po udzieleniu zgody.

§ 6 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z serwisami zewnętrznymi co wiąże się z korzystaniem z zewnętrznych plików Cookie (YouTube, Google Maps, Google Ads itp.)

§ 7 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS

 • Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookie.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych są ogólnie dostępne w sieci Internet.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Portalu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Portalu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Portalu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej „Polityki plików Cookie” bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w „Polityce plików Cookie” zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji „Polityki plików Cookie”.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej