ISO PN-EN 9001:2015

W roku 2007 Spółdzielnia uzyskała certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 nadany przez firmę certyfikującą ISOQAR CEE.

W roku 2021 certyfikat ten został ponownie potwierdzony i przedłużono jego ważność do roku 2025 ze zaktualizowaną normą ISO PN-EN 9001:2015.

Certyfikat rejestracji – pobierz plik

Polityka jakości zapisana jest w formie dokumentu PDF – pobierz plik

Do przeglądania plików PDF służy darmowy program – Adobe Reader