Statut BSM

Statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie BSM
w czterech częściach w dniach 7, 11, 13 i 15 czerwca  2018 r.,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
w dniu 29 listopada 2018 roku.

Niniejszy tekst jednolity statutu zawiera zmiany uchwalone przez:
Walne Zgromadzenie BSM w czterech częściach
w dniach 30.05; 03.06; 05.06; 07.06.2019 r.,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
w dniu 29 sierpnia 2019 roku.

POBIERZ STATUT

Do przeglądania plików PDF służy darmowy program – Adobe Reader