Regulaminy

Dokumenty

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W B.S.M.
Data: 2019-04-29

REGULAMIN RAD NIERUCHOMOŚCI B.S.M.
Data: 2022-03-30

REGULAMIN OGŁASZANIA I PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH I ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ DOSTAW REALIZOWANYCH DLA BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2020-08-31

REGULAMIN ROZLICZANIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2016-10-27

Zmiana do regulaminu Uchwała nr 42/2019 Rady Nadzorczej B.S.M.
z dnia 2019-12-17

REGULAMIN FINANSOWANIA BUDOWY, ZAWIERANIA UMÓW I KORZYSTANIA Z GARAŻY ORAZ FINANSOWANIA, DYSPONOWANIA I UŻYTKOWANIA INNYCH POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH W BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2016-02-25

REGULAMIN SPÓŁDZIELCZYCH RAD OSIEDLI B.S.M.
Data: 2022-03-30

REGULAMIN PROWADZENIA NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA I ROZLICZEŃ
Data: 2015-09-24

REGULAMIN ZARZĄDU B.S.M.
Data: 2017-12-14

REGULAMIN NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2021-08-26

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W B.S.M.
Data: 2020-01-30

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2018-10-25

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH
Data: 2021-08-26

REGULAMIN ORGANIZACYJNY B.S.M.
Data: 2019-02-28

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ B.S.M.
Data: 2012-11-29

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2012-11-29

REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA TERMORENOWACJI ZASOBÓW BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZREALIZOWANEJ W RAMACH PLANU PERSPEKTYWICZNEGO
Data: 2012-10-25

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I ZGODNEGO WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W ZASOBACH BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2012-02-23

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH W B.S.M.
Data: 2022-05-26

REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH W B.S.M.
Data: 2020-02-27

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT W BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2016-06-09

Zmiana do regulaminu Uchwała nr 42/2019 Rady Nadzorczej B.S.M.
z dnia 2019-12-17

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA W BUDYNKACH BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2022-12-15

REGULAMIN PRACY I ORGANIZACJI RADY NADZORCZEJ BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2019-09-26

Inne dokumenty

Statut BSM

Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie BSM w czterech częściach w dniach 7, 11, 13 i 15 czerwca 2018 r. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w dniu 29 listopada 2018 roku.

Ubezpieczenie mieszkania

Osobom zainteresowanym ubezpieczeniem mieszkania ze składką płatną "przy czynszu" udostępniamy odnośnik do formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. Prosimy kliknąć w obrazek poniżej

Druki

Deklaracja członkowska Wyjaśnienie do druku deklaracji członkowskiej Druk dla współwłaścicieli /wskazanie osoby która uzyska członkostwo w Spółdzielni/ Zgłoszenie adresu korespondencyjnego Oświadczenia o ilości osób w celu ustalenia/zmiany zaliczki na wodę Zmiana...