Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tadeusz Stańczak – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni
Wojciech Michalak – Z-ca Prezesa Zarządu, Z-ca Dyrektora ds. Tech.-Eksploat.