Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tadeusz Stańczak
Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni

Wojciech Michalak
Z-ca Prezesa Zarządu, Z-ca Dyrektora ds. Tech.-Eksploat.